utworzono: 02/03/2020, aktualizacja: 13 lipca 2020 o 10:21
Kurs podatki dochodowe dla średnio zaawansowanych

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

Kurs podatki dochodowe dla średnio zaawansowanych


który odbędzie się w kolejne cztery czwartki
 

08, 15, 22 , 29 października 2020 r. o godz. 9.00 w sali wykładowej Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Ogólna charakterystyka podatków w Polsce.
 2. Charakterystyka wykładni prawa podatkowego.
 3. Najważniejsze obszary prawa proceduralnego regulowane w Ordynacji podatkowej (tryby kontroli podatkowej).
 4. Optymalizacja podatkowa – pojęcie, narzędzia (np. wybór formy prawnej podmiotu gospodarczego), granice optymalizacji podatkowej.
 5. Klauzula obejścia prawa podatkowego w ordynacji podatkowej.
 6. MDR – schematy podatkowe.
 7. Identyfikacja dwóch źródeł przychodu w podatku CIT (działalność operacyjna, dochody kapitałowe).
 8. Podatkowa grupa kapitałowa – warunki i tryb zawarcia.
 9. Pojęcie przychodu w podatkach dochodowych (definicja, moment powstania, korekta przychodu).
 10. Korekta przychodu (kosztu) z tytułu przeterminowanych płatności od 01.01.2020r.
 11. Przychody w walutach obcych.
 12. Nieodpłatne (częściowo odpłatne) świadczenia jako przychód podatkowy.
 13. Koszty uzyskania przychodu (charakterystyka, wyłączenia, podział – koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty memoriałowe i kasowe, wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu) – aktualne orzecznictwo.
 14. Koszty samochodów osobowych w podatkach dochodowych.
 15. Mechanizm „białej listy” i split-payment w podatkach dochodowych.
 16. Wyłączenia z kosztów usług niematerialnych.
 17. Ograniczenia w zakresie kosztów finansowania działalności.
 18. Pojęcie i charakterystyka CFC (zagranicznej spółki kontrolowanej).
 19. Podatek u źródła – charakterystyka, zakres przedmiotowy, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie dywidend, pojęcie certyfikatu rezydencji podatkowej, CIT-10Z, IFT-2.
 20. Pojęcie podmiotów powiązanych i problematyka cen transferowych (zakres podmiotowy, przedmiotowy, oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji, zakres dokumentacji lokalnej, analiza porównawcza, master file, CIT/PIT-TP) – z uwzględnieniem bieżących zmian i interpretacji.
 21. Obrót wybranymi składnikami majątku, a sprzedaż /kupno/ aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 22. Zeznanie podatkowe – terminy, charakterystyka wraz z omówieniem załączników składanych wraz ze sprawozdaniem.
 23. Charakterystyka innych obowiązków administracyjnych (np. ORD-U, NBP).
PROWADZĄCY

 

Marcin StępieńKurs poprowadzi dr Marcin Stępień  - wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doradca podatkowy - praktyk w zakresie rachunkowości i podatków, pracujący na stanowisku Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie budowania polityki podatkowej przedsiębiorstwa, w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

796,00 zł /osoby/ całe zajęcia czterodniowe dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

876,00 zł /osoby/całe zajęcia czterodniowe dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia PD/17/20/03

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs podatki dochodowe dla średnio zaawansowanych

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.