utworzono: 17/02/2020, aktualizacja: 13 lipca 2020 o 11:12
Kurs VAT dla zaawansowanych

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

Kurs VAT dla średnio zaawansowanych


które odbędzie się w kolejne cztery czwartki 

10, 17, 24 września, 1 października 2020 r. o godz. 9.00 w sali wykładowej Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Celem szkolenia jest całościowa prezentacja zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres szkolenia obejmuje zaawansowane zagadnienia rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach dokonujących dostaw i nabyć towarów i usług zarówno w kraju jak i poza nim. Moduł dla średnio zaawansowanych, czyli osób znających podstawy tego podatku, obejmuje pogłębioną tematykę dotyczącą zakresu podmiotowego, przedmiotowego
podatku VAT, wraz z dokumentowaniem transakcji (faktury, kasy fiskalne, faktury-noty korygujące), metodyki przeprowadzania transakcji krajowych, zagranicznych w postaci eksportu, importu towarów i usług czy wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów. Zajęcia dotyczyć będą problematyki odliczenia VAT od samochodów (paliwa, czy materiałów eksploatacyjnych), zagadnień związanych ze stosowaniem „białej listy” i podzielonej płatności, co pozwoli Słuchaczom zapoznać się z zagadnieniami VAT uwzględniającymi najnowsze zmiany w przepisach.

 

 

1.Podatek należny.

1.1. Podatek VAT w aspekcie polskiego systemu podatkowego.
1.2. Relacja Dyrektywy VAT, Rozporządzeń i ustawy VAT.
1.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy (w tym czynności zrównane ze sprzedażą np.
darowizny i wyłączenia np. prezenty o małej wartości).
1.4. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku VAT (nowy katalog wyłączeń z
VAT, zbycie nieruchomości – def. pierwszego zasiedlenia) .
1.5. Powstanie obowiązku podatkowego (zasady ogólne, szczególne, metoda kasowa).
1.6. Czynności wewnątrzwspólnotowe, eksport i importu usług (identyfikacja, wyłączenia,
powstanie obowiązku podatkowego, dokumentowanie prawa do stawki 0% w WDT –
nowe regulacje unijne).
1.7. Mechanizm MPP – „split-payment”.
1.8. Dokumentowanie sprzedaży VAT – zagadnienia problemowe.

2. Podatek naliczony.
2.1. Identyfikacja podatku naliczonego – związek z czynnościami opodatkowanymi.
2.2. Data powstania prawa do odliczenia (zakup kraj, WNT, import usług – problematyka
„trzech miesięcy”).
2.3. Wyłączenia z prawa do odliczania podatku.
2.4. Nabycie pojazdów samochodowych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych (powiązanie
czynności z podatkami dochodowymi, korekta VAT przy zbyciu pojazdu, zmianie
przeznaczenia).
2.5. Import usług w aspekcie podatku należnego, naliczonego, i współzależność z „podatkiem
u źródła”.
2.6. Wspólna odpowiedzialność za VAT Sprzedawcy – biała lista i „split-payment” –
mechanizmy ograniczające odpowiedzialność wraz z ich związkiem z podatkiem
dochodowym.
2.7. Odliczanie częściowe VAT – w związku ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.
2.8. Nowa struktura plików JPK – wymogi „kartotek towarowych” i oznaczania
dokumentacji.

PROWADZĄCY

 

Marcin StępieńSzkolenie poprowadzi dr Marcin Stępień  - wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doradca podatkowy - praktyk w zakresie rachunkowości i podatków, pracujący na stanowisku Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie budowania polityki podatkowej przedsiębiorstwa, w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

796,00 zł /osoby/ całe zajęcia czterodniowe dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

876,00 zł /osoby/całe zajęcia czterodniowe dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia VAT/10/20/03

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs VAT dla zaawansowanych

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.