utworzono: 21/12/2019, aktualizacja: 11 stycznia 2020 o 16:21

Obchody 60-lecia Oddziału w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W dniu 9 grudnia 2019 roku, świętowaliśmy 60-tą rocznicę powstania Oddziału w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Jubileusz odbył się na małej scenie „Teatru Polskiego” w Bielsku-Białej.

 

Swoją obecnością zaszczycili go;

 

Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski,
Skarbnik Miasta Bielska-Białej Dominik Pawiński,
Prezes Regionalnej Rady PIBR Bielsko-Biała Jolanta Gałuszka,
Wiceprezes Zarządu Głównego SKwP Teresa Cebrowska,
Wiceprezes Oddziału Okręgowego w Częstochowie SKwP Zdzisława Wołek,
Wiceprezes Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP Małgorzata Rowińska,
Wiceprezes Oddziału Okręgowego w Krakowie SKwP Kazimierz Jarosz,
Dyrektor Biura Zarządu O/O w Częstochowie SKwP Iwona Oswald,
Dyrektor Biura Zarządu O/O w Katowicach SKwP Marcin Tatoj,
Dyrektor Biura Zarządu O/O w Krakowie SKwP Włodzimierz Lurka,
A także z Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej; członkowie władz, wykładowcy, pracownicy i współpracownicy oraz członkowie legitymujący
się najdłuższym stażem wraz z osobami towarzyszącymi.

 

Niestety nie zachowały się dokumenty założycielskie Oddziału, ale ze wspomnień dawnych działaczy wynika, że data powstania Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej SKwP, to luty 1959.

Uchwałą z dnia 24 marca 1980 r. Zarządu Głównego, z dniem 1 lipca 1980r. Oddział Terenowy przekształcono w samodzielny Wojewódzki Oddział w Bielsku-Białej SKwP. Zaś zgodnie z nowym Statutem z 1991 roku Oddział Wojewódzki przekształcono w Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i w tej formie działa do dzisiaj. Te ważne daty w historii Oddziału zobligowały jego władze, do uroczystego uświetnienia tak istotnej rocznicy.
Podczas uroczystości, po powitaniu przybyłych gości, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP Sabina Urbańska, w formie prezentacji, przybliżyła historię powstania Stowarzyszenia oraz Oddziału w Bielsku-Białej. Wspomniano członków założycieli, kolejnych prezesów Oddziału, historię kolejnych siedzib Oddziału. Pani Prezes omówiła też wyzwania ostatniej kadencji władz Oddziału i jego sukcesy.
Po prezentacji był czas na rozmowy wspominkowe podczas kuluarowego spotkania integracyjnego, a zwieńczeniem wieczoru był spektakl przygotowany przez aktorów Teatru Polskiego.

Ponieważ Oddział liczy już prawie 400-tu członków i przyjęta w związku z tym formuła Obchodów, umożliwiała udział w nim, tylko tym z nich, którzy charakteryzują się najdłuższym stażem członkowskim lub aktywnie działają aktualnie w jego władzach, pragniemy przybliżyć pozostałym członkom atmosferę spotkania poprzez fotorelację z jego przebiegu i kilka nagranych wystąpień gości;

 

FOTORELACJA Z OBCHODÓW ROCZNICY 60-LECIA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO