Struktura organizacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

  • Krajowy Zjazd Delegatów,
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna,
  • Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie, wybierany co 4 lata przez Krajowy Zjazd kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. .

W ramach Stowarzyszenia działają:

 

jednostki organizacyjne
Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych z siedzibą w Warszawie

 

26 Oddziałów Okręgowych 
a w ich strukturach:

37 oddziałów terenowychOddziały terenowe


spółki prawa handlowego

Wydawnictwo RACHUNKOWOŚĆ