utworzono: 17/07/2020, aktualizacja: 17 lipca 2020 o 09:38
Dictum factum - praktyczne aspekty zmian w JPK ,stawkach podatkowych, WIS, FAKTUROWANIU w 2020 ROKU -z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wytycznych MF

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu

 

Dictum factum - praktyczne aspekty zmian w JPK, stawkach podatkowych, WIS, FAKTUROWANIU w 2020 ROKU
z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wytycznych MF

 

które odbędzie się w dniu  28 sierpnia 2020 r. /piątek/ od godziny 9:00

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie zdalne – internetowe

 

HARMONOGRAM

 

08:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 -10:30 wykład
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-12.15 wykład
12:15-12:30 przerwa
12.30 - 14.00 wykład

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Zmiana stawek VAT od 1 lipa 2020r. – Matryca stawkowa:

 • rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
 • charakterystyka nomenklatury scalonej
 • nowe zasady ustalania stawek VAT
 • towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
 • towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

Jak postępować w okresie przejściowym (czerwiec/lipiec):

 • jaką stawką opodatkować zaliczki pobrane przed 1 październikiem
 • faktura czy dostawa towarów – co przesądza o wysokości stawki?
 • zaliczki częściowe przed 1 październikiem i dostawa po pierwszym kwietnia – jakie stawki VAT?

Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

 • dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
 • elementy WIS
 • kto będzie mógł wystąpić o WIS?
 • postępowanie w sprawie wydania WIS
 • zaskarżalność decyzji o WIS

Fakturowanie w 2020 roku:

 • faktury do paragonów – szczególna ostrożność
 • faktury dla osób prywatnych a faktury dla firm
 • kiedy należy obowiązkowo wystawiać faktury bez wniosku nabywcy (aby nie narazić się na kary)
  co to faktura uproszczona?
 • kiedy można pominąć na fakturze elementy obowiązkowe
 • kiedy wolno wystawić duplikat
 • co jest zakazane dla noty korygującej
 • co organy podatkowe uważają za potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Nowy JPK VAT od października 2020 r. ?

 • jedna struktura – dwa dokumenty podatkowe,
 • jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?
 • czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?
 • w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed lipca 2020r.?
 • nowy sposób prezentacji NIP nabywcy,
 • oznaczenia grup towarowo-usługowych,
 • nowe zasady wykazywania raportów fiskalnych oraz faktur do paragonów,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • wykazywanie zastosowania szczególnych procedur podatkowych dla poszczególnych dokumentów sprzedaży
  oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.
 • Przykłady praktyczne praz zasady prowadzenia ewidencji VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów
 • Korekta inicjowana przez organ podatkowy
 • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
 • jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
 • jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?
 • czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?
 • konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7

Projekt zmian w przepisach o tzw. białej liście - lipiec 2020:

 • Split payment wyłączy sankcje w KUP
 • Możliwość złożenia zawiadomienia ZAW-NR do własnego urzędu skarbowego
 • sankcje w zakresie płatności, które trafią na rachunki gospodarki własnej lub cesyjne.
 • czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

E-Paragon od sierpnia 2020 r ?

 • paragon w formie elektronicznej wysyłany na smartfony klienta

e-faktury już w 2021 r. ?

 • jeden model e- fakturowania
 • przesyłanie e-faktur przez platformę MF
 • czy e- faktury automatycznie będą księgować się po stronie nabywcy i sprzedawcy ?
 • czy wprowadzenie e-faktury będzie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Najnowsze orzecznictwo i wytyczne MF.

Pytania uczestników

 

PROWADZĄCY

 

Marcin OtrębaZajęcia poprowadzi Marcin Otręba absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

215,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

240,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2020/61/03

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Dictum factum - praktyczne aspekty zmian w JPK ,stawkach podatkowych, WIS, FAKTUROWANIU w 2020 ROKU -z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wytycznych MF

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.