utworzono: 08/07/2020, aktualizacja: 24 lipca 2020 o 07:29

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu

 

Faktura VAT 2020
(paragony z NIP, faktura w nowej ewidencji JPK od października 2020)

 

które odbędzie się w dniu  18 sierpnia 2020 r. /wtorek/ od godziny 9:00

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie zdalne – internetowe

 

UKŁAD ZAJĘĆ

 

9:00 - 9:30 logowanie uczestników
9:30 -11:30 I Część zajęć
11:30 - 12:00 jedna półgodzinna przerwa
12:00-14:00 II Część zajęć
14:15-14:45 III Część odpowiedzi prowadzącego na pytania uczestników

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Pojęcie faktury

 • definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
 • skan faktury a faktura elektroniczna

Rodzaje faktur oraz ich treść – co muszę, a co mogę zawrzeć w fakturze?

 • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT  (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
 • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT)
 • Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne
 • Zasady rozliczania duplikatów faktur
 • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT – nowy dopisek „mechanizm podzielonej płatności” od 1.11.2019 r., jak ustalić kiedy MPP jest obowiązkowy, sankcje

Faktura VAT a nowy JPK i matryca stawek VAT

 • oznaczanie faktur kodami w nowej ewidencji – czy kody literowe i liczbowe powinny być również odzwierciedlone na fakturze?
 • zmiana sposobu klasyfikowania towarów i usług a stawki VAT stosowane na fakturach – przykłady towarów i usług, dla których stawka VAT ulegnie zmianie po wejściu w życie nowej matrycy
 • czy kody CN powinny być wykazywane w treści faktury?

Faktury wystawione do paragonu

 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.
 • pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu
 • czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
 • błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

Faktury zaliczkowe

 • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
 • Treść faktury zaliczkowej
 • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
 • „Zerowa” faktura końcowa
 • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu
 • Zaliczka w eksporcie i WDT

Faktury korygujące

 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
 • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę
 • Warunki ujęcia faktury korygującej, pomimo braku potwierdzenia odbioru – praktyczne przykłady
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT/CIT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje
 • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
 • Anulowanie faktury

Refakturowanie usług

 • Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne
 • Kiedy refaktura, a kiedy nota? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
 • Refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
 • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
 • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) – wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
 • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

Zasady przechowywania faktur

 • Sposób przechowywania faktur wymagany przepisami
 • Termin przechowywania faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych na gruncie VAT
 • Zapewnienie integralności treści, czytelności oraz autentyczności pochodzenia faktury – jak w praktyce o to zadbać?
 • Skanowanie faktur i przechowywanie wyłącznie w formie papierowej – czy jest dozwolone?

Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu

 • weryfikacja numeru VAT UE nabywcy jako warunek stosowania stawki 0%
 • należyta staranność, czyli jakie dokumenty powinienem mieć, aby móc bezpiecznie stosować stawkę 0% dla WDT
 • dokument celny a prawo do stosowania stawki VAT 0% - czy to jedyny warunek, czy muszę mieć również inne dokumenty, aby potwierdzić eksport?

Pytania uczestników.

 

 1. PROWADZĄCY

   

  Marcin OtrębaZajęcia poprowadzi Marcin Otręba absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

   


   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

  Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

  w wysokości:

  215,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

  240,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

   

  Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2020/57/03

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Faktura VAT 2020

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.