utworzono: 28/05/2020, aktualizacja: 3 lipca 2020 o 13:01
Jak radzić sobie z VATem w praktyce

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu

Jak radzić sobie z VATem w praktyce

które odbędzie się w dniach

4,11,18 sierpnia 2020

2,9,16 września 2020,

Godzina rozpoczęcia 09.00 

Szkolenie zdalne – internetowe, 30 GODZIN LEKCYJNYCH.

CEL SZKOLENIA

 

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, w szczególności:

 1. świadomość podatkowych zagrożeń
 2. prawidłowość rozliczenia VAT-lege artis
 3. eliminowanie ryzyk podatkowych
 4. optymalizowanie procedur
 5. wymiana niezbędnych informacji w firmie

Zajęcia łączyć będą elementy teoretyczne z praktyką (zadania) i nie będę stroniły od powiązań z podatkiem dochodowym.

Szkolenie w wersji online łączyć będzie interaktywne ikony uczestników (fakultatywnie) oraz wykorzystanie klasycznego flipchartu w celu rozwiązywania na bieżąco przykładów.

 

UCZESTNICY KURSU

 

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które mają kontakt w pracy zawodowej z problematyką podatkową, a chcących uporządkować swoją wiedzę, pogłębić ją lub nabyć umiejętności od podstaw, chcące zrozumieć zasady obowiązujące zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym.

PROGRAM SZKOLENIA

 

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Niezbędny background, aby prawidłowo postrzegać obowiązujące zasady w podatku VAT - analiza definicji.
 2. Systemy opodatkowania i ich efektywność.
 3. Podatnicy w obrocie vatowskim -niespodzianki.
 4. Dostawa towarów - przykłady.
 5. Kwalifikacja świadczenia usług.
 6. Czynności nieodpłatne w obrocie gospodarczym.

DZIEŃ DRUGI

 1. Dokumentowanie - faktury klasyczne oraz dowody źródłowe z prawem do odliczenia.
 2. Podział czynności w podatku VAT i skutki z tym związane.
 3. Sprawdzenie wiadomości z poprzednich zajęć - test wiedzy.
 4. Obowiązki podatkowe występujące w praktyce.
 5. Zasada generalna i wyjątki (media, budowlanka, najem i inne).
 6. Pojazdy samochodowe- wiedza priorytetowa.

DZIEŃ TRZECI

 1. Podzielona płatność - negatywne konsekwencje w przypadku niedochowania przepisów ustawowych.
 2. Kursy przeliczeniowe stosowane w obrocie krajowym i zagranicznym.
 3. Schemat myślenia niezbędne w celu rozwiązania wszystkich problemów podatnika.
 4. Weryfikacja dotychczasowych doświadczeń - test wiedzy.
 5. Ustalanie podstawy opodatkowania.
 6. Faktury korygujące zwiększające i zmniejszające podstawę opodatkowania.

DZIEŃ CZWARTY

 1. Deklaracja VAT 7 + VAT UE - co, jak i kiedy?
 2. Elementy obrotu zagranicznego- koncept - miejsce opodatkowania.
 3. WNT i IMPORT TOWARÓW - jako nabycie zagraniczne.
 4. Ćwiczenia praktyczne związane z zakupem z unii i krajów trzecich.
 5. Sprawdzian wiedzy.
 6. Podatek naliczony w praktyce - zasady.
 7. Wyłączenia ustawowe - analiza art. 88.

DZIEŃ PIĄTY

 1. Zwolnienia podatkowe - wybrane elementy.
 2. Pojazdy samochodowe - doświadczenia zakupowo-sprzedażowe.
 3. Miejsce opodatkowania przy nabyciu usług.
 4. Weryfikacja i rozliczanie IMPORTU USŁUG.
 5. Rozwiązywanie casów.
 6. Transakcje dla których podatnikiem jest nabywca

(ODWROTNE OBCIĄŻENIE - zagraniczne).

DZIEŃ SZÓSTY

 1. WDT - warunki formalne i zasady rozliczania.
 2. Eksport - komunikaty elektroniczne i zagrożenia.
 3. Zadania kompleksowe łączące różne poziomy wiedzy.
 4. Obowiązki podatkowe zagraniczne - ćwiczenia.
 5. Test wiedzy.
TRYB ZAJĘĆ

 

6 spotkań we wtorki od godz. 9.00 do 13.00

 • 4, 11, 18 sierpnia
 • 2,   9, 16 września
ZAKOŃCZENIE KURSU:

 

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

PROWADZĄCY

 

Wykład poprowadzi Piotr Kowerdej, twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

890,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

990,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2020/43/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Jak radzić sobie z VATem w praktyce

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.