utworzono: 08/07/2020, aktualizacja: 4 sierpnia 2020 o 07:59

Kasa rejestrująca w firmie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu

Kasa rejestrująca w firmie

 

które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. /poniedziałek/  od godz. 9.00 do 14:00

Szkolenie zdalne – internetowe

CEL SZKOLENIA

 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących wszystkich rodzajów kas fiskalnych, zasad użytkowania urządzeń, poznania metod korygowania lub anulowania sprzedaży wprowadzonej do kasy.
Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia ewidencji zwrotów, reklamacji, pomyłek oraz pułapek czyhających na użytkowników kas.

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Przepisy normujące zagadnienia dotyczące kas fiskalnych w 2020 r.
2. Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

 • podmioty i branże zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
 • podmioty zobowiązane do stosowania kasy od pierwszej złotówki
 • sprzedaż internetowa a kasa fiskalna
 • sprzedaż środków trwałych w firmie
 • sprzedaż na rzecz własnych pracowników a kasa

3. Kasa fiskalna w firmie

 • kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
 • zapis danych na kasie
 • ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
 • przeglądy techniczne kas fiskalnych
 • obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
 • obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną

4. Kasy z elektronicznym zapisem danych, kasy on-line, kasy wirtualne

 • możliwość stosowania kas tradycyjnych
 • obowiązek stosowania kas on-line
 • możliwość stosowania kas wirtualnych od kiedy i dla kogo
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas tradycyjnych
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas on-line
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas wirtualnych
 • obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas on-line
 • zwrot ulgi za zakup kas on-line

5. Dokumentowanie sprzedaży w 2020 roku, wystawianie paragonów z NIP

 • faktura, rachunek, paragon, e - paragon
 • obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu
 • faktura wystawiana do paragonu
 • kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury
 • faktury na żądanie a paragon

6. Nazwa towaru lub usługi oraz stawki podatku VAT na kasie

 • nazwa produktu na paragonie
 • możliwość grupowania produktów
 • stosowanie nazewnictwa dla usług złożonych (kompleksowych)
 • przypisanie stawek podatku VAT na kasie
 • nowa matryca stawek podatku VAT

7. Zaliczki i korekty na kasie fiskalnej

 • zasady ewidencji zaliczek na kasie fiskalnej
 • ewidencja zwrotów i reklamacji
 • korygowanie błędów i pomyłek

8. Problemy praktyczne związane z użytkowaniem kas

 • awaria kasy rejestrującej.
 • zmiana miejsca używania kasy rejestrującej.
 • zakończenie pracy kasy rejestrującej.
 • konieczność wymiany modułu fiskalnego.
 • utrata kasy w wyniku kradzieży.
 • ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji:
  - zwrot towaru z paragonem,
  - zwrot towaru bez paragonu,
  - brak odbioru towaru przez klienta (np. sprzedaż za pobraniem) i anulowanieparagonu,
  - zwrot towaru z paragonem/innym dokumentem, ale bez podpisu nabywcy na protokole zwrotu towaru,
  - zwrot towaru lub przyznanie rabatu, w sytuacji kiedy do paragonu została wystawiona faktura,
  - udzielenie rabatu potransakcyjnego,
  - oczywista pomyłka stwierdzona w momencie sprzedaży
  - omyłka co do ceny, ilości, nazwy, stawki VAT stwierdzona po dłuższym czasie – brak paragonu
  - brak zaewidencjonowania sprzedaży na kasie/zrobienie tego po terminie

9. Prezentacja paragonów fiskalnych w JPK

 

PROWADZĄCY

 


Wykład poprowadzi Pani Dorota Łabuda biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa
proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

215,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

240,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2020/58/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"