utworzono: 29/06/2020, aktualizacja: 7 lipca 2020 o 11:13

Narzędzia uszczelniające system VAT oraz …

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu

Narzędzia uszczelniające system VAT oraz interpretacje ogólne MF i orzecznictwo Sądów Administracyjnych oraz TSUE dotyczące istotnych elementów konstrukcyjnych ustawy o podatku VAT

 

które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. /czwartek/  od godz. 9.00 do 14.00   

 

MIEJSCE SZKOLENIA

 

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar), poprzez platformę clickmeeting.com. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Procedury rejestracyjne – czynności podejmowane przez urzędy skarbowe przy rejestracji działalności albo zmianie właściwości miejscowej podmiotu.
 • faktura do paragonu z NIP – warunki, wyjątki, sankcje – interpretacje organów podatkowych
 • Biała lista i należyta staranność
  • dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze (rachunki techniczne, indywidualne, faktoring, podatnik zwolniony z VAT itd.)
  • kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
  • „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
  • zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu) - jak uniknąć negatywnych konsekwencji
  • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.
  • metodologia „dobrej wiary” a biała księga – stanowisko Ministerstwa Finansów - korzyści i negatywne skutki dla podatnika w tym sankcje.
 • Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
  • mechanizm podzielonej płatności – omówienie zasad stosowania, z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych (załącznik nr 15 do ustawy zamiast odwrotnego obciążenia, warunki obowiązkowego MPP i adnotacja na fakturach, faktura w walucie a MPP, zaliczka a MPP, zbiorczy komunikat przelewu – ułatwienie czy kłopot)
  • możliwość wydatkowania środków z rachunku VAT w tym wniosek o ich uwolnienie
  • sankcje dla sprzedawcy i nabywcy, solidarna odpowiedzialność
  • skutki nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r.
  • różnica między obowiązkowym MPP a płatnością z białej listy

Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady wprowadzone w 2019 r.

 • prawa i obowiązki wierzyciela,
 • prawa i obowiązki dłużnika
 • spór o zgodność przepisów „ulgi na złe długi” z dyrektywą VAT rozstrzygnie TSUE

Zasady odliczenia podatku

 • prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE,
 • moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego
 • faktury otrzymane po terminie a prawo do podatku naliczonego. Nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
 • orzecznictwo krajowe oraz TSUE w tym:
  • stawka VAT na fast foody – sprzedaż dań gotowych i posiłków
  • błędna nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do podatku naliczonego
  • moment powstania obowiązku w usługach budowlanych a prawo do podatku naliczonego.

Interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów

 • Korzystanie z samochodów osobowych - nowe wyjaśnienia MF
 • Trwała zabudowa meblowa

Faktury korygujące – prawa i obowiązki stron transakcji. Nowy ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.

Prawo do podatku naliczonego a WNT wykazane z opóźnieniem – spór rozstrzygnie TSUE.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku.

 • Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
 • Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną jako źródłem podatku.
 • Metodologia „dobrej wiary” a faktura nierzetelna.

Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT i związane z tym orzecznictwo sądowe

 • Czy fiskus może domagać się podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT, jeżeli jego wykazanie nie wiązało się z oszustwem, lecz wynikało z błędnej wykładni prawa, a odbiorca i tak odliczyłby VAT, gdyby fakturowanie było prawidłowe
 • Czy art. 112b ust. 2 ustawy o VAT, nakładający 20-proc. sankcję VAT, jest zgodny z unijną dyrektywą VAT i wynikającą z niej zasadą proporcjonalności?

Najnowsze orzecznictwo sądów krajowych i TSUE dotyczące postępowań podatkowych w tym wyrok WSA w Gliwicach - wyrok TSUE w sprawie Glencore.

 

PROWADZĄCY

 


Wykład poprowadzi Pani Dorota Łabuda biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa
proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

215,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

240,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2020/55/03