utworzono: 22/07/2020, aktualizacja: 22 lipca 2020 o 09:47
Pracownicze Plany Kapitałowe – z perspektywy pracodawców

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu

 

Pracownicze Plany Kapitałowe
z perspektywy pracodawców

 

które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. /poniedziałek/  o godz. 9.00 w sali szkoleniowej A Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.   

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I.  Istota Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
1. Systemy emerytalne a PPK
2. Podstawy PPK
3. Terminy i zwolnienia

II. Zasady funkcjonowania PPK
1. Dobrowolność czy obligatoryjność w PPK
2. Zasady dokonywania wpłat
3. Koszty zarządzania i prowadzenia PPK
4. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
5. Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i podziału środków
6. PPK a podatki

III. Szczególne obowiązki pracodawcy we wdrożeniu i funkcjonowaniu PPK
1. Obowiązki informacyjne i administracyjne
2. Procedura wdrożenia PPK

IV. Odpowiedzialność karna w PPK

 

PROWADZĄCY

 

Kancelaria Podatkowo-Prawna VACATIO dr Katarzyna Chłapek

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

245,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

270,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/PPK/2020/63/03

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Pracownicze Plany Kapitałowe – z perspektywy pracodawców

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.