utworzono: 08/07/2020, aktualizacja: 3 sierpnia 2020 o 13:54

VAT – bardzo krótki kurs od podstaw

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu

VAT – bardzo krótki kurs od podstaw

 

które odbędzie się w dniu 02 września 2020 r. /środa/  od godz. 9.0

 szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.com

Harmonogram szkolenia:

8.45 - 9.00 - rejestracja uczestników

9.00 - 11.00 - I część szkolenia

11.00 - 11.15 - przerwa

11.15 - 13.15 - II część szkolenia

13.15 - 13.30 - przerwa

13.30 - 15.30 - III część szkolenia

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania podatku od towarów i usług.
ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie skierowane jest do nowych pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, nowych pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów.
Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w  podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Czynności podlegające opodatkowaniu.
o Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
 dostawa towarów,
 świadczenie usług,
 wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
 import usług.
o Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
o Wyłączenia ze zwolnienia

2. Obowiązek podatkowy.
o Terminy powstania obowiązku podatkowego.
 transakcje krajowe
 transakcje międzynarodowe
o Rozliczenie na zasadzie kasowej.
o Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

3. Podatek naliczony.
o Podstawowe zasady odliczania podatku VAT.
o Sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
o Zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
o Dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
o Terminy odliczenia podatku.

4. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em.
o Podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
o Terminy wystawiania faktur.
o Zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej.

5. Korygowanie transakcji objętych VAT.
o Faktury i noty korygujące.
o Anulowanie faktury.

6. Podstawowe deklaracje podatkowe w VAT.
o Deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania.
o Informacje podsumowujące VAT-UE.
o Terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK.

7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

PROWADZĄCY

 


Wykład poprowadzi Pani Dorota Łabuda biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

245,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

270,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2020/59/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"