utworzono: 29/06/2020, aktualizacja: 3 lipca 2020 o 12:22
Wewnątrzwspólnotowe transakcje z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęcie WDT I WNT w nowych strukturach JPK_V7M i JPK_V7K?

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu

 

Wewnątrzwspólnotowe transakcje z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęcie WDT I WNT w nowych strukturach JPK_V7M i JPK_V7K

 

które odbędzie się w dniu  21 sierpnia 2020 r. /piątek/ od godziny 9:00

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie zdalne – internetowe

 

HARMONOGRAM

 

08:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 -10:30 wykład
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-12.15 wykład
12:15-12:30 przerwa
12.30 - 14.00 wykład

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe – WNT i WDT

 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  • istota WNT w świetle ustawy o VAT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – kontrowersje,
  • zaliczka 100% a obowiązek podatkowy WNT,
  • „pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT – konsekwencje podatkowe,
  • czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?
  • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT?
  • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?
  • nabycie towarów wraz z montażem – czy to jest WNT?
  • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT?
  • przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WNT – przepisy obowiązujące od 2020 r.
  • transakcje WNT wykazywane w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?
  • zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  • definicja w świetle ustawy o VAT,
  • warunki zastosowania stawki VAT 0% - należyta staranność od 2020 roku,
  • właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych
  • instytucja domniemania dokonania WDT obowiązująca od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,
  • dostawa towarów wraz z montażem a WDT – „pułapki” podatkowe,
  • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?
  • przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT – przepisy obowiązujące od 2020 r.
 3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:
  • kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?
   • dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,
   • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,
   • nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,
   • nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,
   • czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?
   • nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?
  • „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:
   • zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe

 1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:
  • transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,
  • transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,
 2. Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:
  • miejsce opodatkowania transakcji,
  • transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,
  • sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.
 3. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:
  • miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,
  • rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,
 4. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:
  • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna
  • konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,
  • zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,
  • warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,
  • dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

 

Specyfika ujęcia transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 od października 2020r.

 1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w JPK_V7:
  • ujęcie WNT – dokument wewnętrzny WEW czy oryginalna faktura od kontrahenta?
  • specyfika ujęcia transakcji trójstronnej uproszczonej,
 2. Zgodność danych zawartych w VAT-UE z danymi w JPK_V7
 3. Nowe sankcje za niewłaściwe wykazanie transakcji w JPK_V7

 

 1. PROWADZĄCY

   

  Marcin OtrębaZajęcia poprowadzi Marcin Otręba absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

   


   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

  Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

  w wysokości:

  215,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

  240,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

   

  Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2020/53/03

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Wewnątrzwspólnotowe transakcje z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęcie WDT I WNT w nowych strukturach JPK_V7M i JPK_V7K

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.