Wykaz członków władz
Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
w Bielsku-Białej na kadencję 2019-2022 r.

Zarząd Oddziału Okręgowego

 Imię i nazwiskoFunkcja
1.Sabina Urbańskaprezes Zarządu
2.Krystyna Królickawiceprezes Zarządu
3.Jadwiga Szczotka sekretarz
4.Wiesława Borówkaskarbnik
5. Magdalena Buczek-Elkofticzłonek
6.Beata Jaśkowiecczłonek
7. Edyta Sikoraczłonek

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 Imię i nazwiskoFunkcja
1.Jolanta Pawlikprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
2.Edyta Nogazastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3.Ludwik Bizończłonek

Okręgowy Sąd Koleżeński

 Imię i nazwiskoFunkcja
1.Lucyna Świderska przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
2.Dorota Kawulok zastępca przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
3.Teresa Kanikczłonek

Delegaci wybrani na XXII Krajowy Zjazd Delegatów SKwP

 Imię i nazwiskoFunkcja
1.Jadwiga Szczotkadelegat na XXII Zjazd
2.Edyta Sikoradelegat na XXII Zjazd

Biuro Zarządu

 Imię i nazwiskoFunkcja
1.Krzysztof Frank dyrektor biura Zarządu
2.Agnieszka Leśniakkierownik działu finansowego
3.Anna Pelc kierownik działu szkoleń
4.Ewa Zemanek kierownik działu administracji